arquitectura-reus-espai-sociocultural

ESPACIO SOCIOCULTURALTIVISA

Autor Gallego Arquitectura / 2.17 Arquitectes | Arquitecto Xavier Gallego / Ivan Fernández i Toni Ferré | Situación Tivissa | Promotor Ajuntament de Tivissa | Colaboradores Armand Pons, Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Michele Terlizzi, Marc Roca | Año 2022 (Concurso)