Project Description

REHABILITACIÓ INS GABRIEL FERRATER I SOLER

Les necessitats requerien d’un canvi en la materialitat de la sala situada damunt de l’actual biblioteca de l’institut Gabriel ferrater i soler abans, la capella del Roser.

Per arribar a aquesta resposta es va fer ús d’un panell composat per llana de fusta i uns panells de guix laminat que insonoritzava acústicament l’espai.

Autor

Xavier Gallego

Equip

Promotor

Institut Gabriel Ferrater  i Soler

Consultor

Localització

Reus

Superficie

Any

Acabat / 2017

Pressupost (PEM)

12.550,76 €

ALTRES PROJECTES