Project Description

BARRANC DE L’ESCORIAL

La proposta pretén recuperar la potencialitat de l’antic llit del Barranc del barri Montserrat, per tal de que els veïns colonitzin aquest espai i puguin gaudir-lo.

La solució adoptada manté el sentit de la circulació existent, permetent la circulació i sobretot adaptant-se als usos de circulació peatonal i amb bicicleta.

Per tal de buscar una escala humana en tot el conjunt es projecta un base de formigó armat que es repeteix durant tot el passeig.

L’objectiu es eliminar les barreres arquitectòniques, garantir la seva durabilitat amb el pas del temps i millorar el funcionament d’aquest espai residual.

Autor

Xavier Gallego

COL.LABORADORS
Vanessa Niubó
Irene Alarcón
Albert Ferré
Joan Ferré Lou
Promotor

Ajutament de Reus

CONSULTORS

Construccions Vinaxa S.A._Constructors

Localització

Reus

Superficie

1.700,00 m2

Any

Acabat / 2018-2019

Pressupost (PEM)

60.513,68 €

ALTRES PROJECTES