arquitectura-reus-casa-cm-01

CASACM

L’element principal es l’entramat de fusta treballant com a gelosia. Aquest element, que relaciona l’exterior amb l’interior, deix passar l’aire i la llum generant benestar en un espai intermedi entre el carrer i l’habitatge.

El projecte es situa en un solar de la població de Riudoms i es treballa en una construcció completa d’un habitatge unifamiliar aïllat de PB+2 a la zona del nucli antic.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Riudoms     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Àfrica Caserras     |     Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç      |     Constructor Jordi Munté     |      Any 2020-act.     |      Superfície 396 m2