estudios-de-arquitectura-casa-jh

CASAJH

La Casa JH és una obra d’interiorisme que es fonamenta en la idea d’espai continu i diàfan, on els elements separadors han estat reduïts a la mínima expressió i el nombre de materials utilitzats ha estat simplificat per remarcar la fusta com a protagonista principal de la intervenció. L’escollida ha estat la del roure, noble i amable a l’hora de ser treballada, argüeix elegància a la llar.

Gràcies a la sobrietat en ús dels materials i a la discreta disposició del mobiliari s’aconsegueix una unificació de tot l’espai, el qual denota senzillesa, puresa i una sensació de confort que no seria possible sense la fusta. Citant a Adolf Loos; l’ornament és delicte i l’absència d’aquest és un signe de força i modernitat. La bellesa resideix intrínseca en els materials sense decoracions ni complements.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Montbrió del Camp     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Col·laboradors Armand Pons, Michele Terlizzi     |     Constructor Eduard Guasch     |      Any 2021-2022     |      Superfície 78 m2      |     Fotografia OGomez estudio, Oriol Gómez