Project Description

CASA NI

La intervenció es situa en un solar de la població de Riudoms i consisteix en un habitatge unifamiliar d’obra nova entre mitgeres de PB + 1 al nou eixample.

L’accés des del carrer dona pas a una primera mirada i per tant, a una primera reflexió. Treballant en conjunt la geometria i la materialitat s’aconsegueix una intervenció amb un programa contemporani que no deixa de banda la integració amb els edificis veïns.

La fusta i el color blanc com a principals materials donen resposta a un continu benestar a tot l’habitatge.

La planta de l’habitatge és divideix en dos zones, la zona de dia i la de nit. Separats per una franja d’armaris i emmagatzematge creant així un coixí entre les dues parts.

Autor

Xavier Gallego

Equip

Armand Pons
Ingrid Bru
Aleix Llorenç

Promotor

Privat

Consultor

Mediterranea Geoserveis_Geotècnics
Josep Mª. Delmuns_Enginyer

Localització

Riudoms

Superficie

194,05 m2

Any

En fase de projecte / 2020

Pressupost (PEM)

165.000,00 €

ALTRES PROJECTES