Project Description

CENTRE SOCIAL EL ROSER

D’aquell edifici de l’antiga presó es conserva tota la façana, que ofereix el mateix aspecte d’aquells temps. Al lateral, la porta d’entrada a la guarderia, és la portalada de l’antic Hotel de Londres de la plaça prim, que, en el moment de l’enderroc, es va conservar tot l’arc de pedra per ser instal·lat en aquest indret. La porta de fusta de l’hotel va desaparèixer, fruit de l’espoli que ha patit la ciutat en alguns moments de la seva història.

L’edifici Centre social del roser te una saga d’històries on s’aprofita la forma singular del solar, i del perímetre existent del mur de la presó per ordenar l’espai frontal al equipament, de manera que es recupera el mur existent amb un llenguatge actual. Un pòrtic metàl·lic que repeteix l’ordre de la portalada existent de la presó. Aquest pòrtic il·lumina l’entorn de plaça i a la vegada fa un gest formal a la construcció inicial.

Es projecta un edifici format per tres blocs clarament diferenciats. Cadascun d’ells amb un programa totalment diferents del centre social. finalment es connecten per l’eix vertebrador de nord a sud, que travessa tot el centre social, unint els tres blocs entre si per facilitat la relació entre peces i poder tenir un pas unitari.

Autor

Xavier Gallego
Josep Ferrando Architecture

Col.laboradors

Youssef Alaa, Farah Bahaa, Ilaria Caprioli, Àlex Font, Arnau Sumalla, Min Sung, Ah Rum, Min Seong, Cheng-Pei Lee, Maristella Pinheiro, Clara Ebert, Albert Chavarria

Promotor

Ajuntament de Reus

Consultors

Aiguasol_Energia
Calmat_Estructures
Josep Mª. Delmuns_Instal.lacions
Aleix Sanz + C&C Sygati_ A.Tècnic
Xmade_Envolvents

Localització

Reus

Superficie

1.963,99 m2

Any

En obra / 2018

Pressupost (PEM)

1.348.484,65 €

ALTRES PROJECTES