Project Description

FAÇANA HABITATGE PLURIFAMILIAR

La intervenció pretén la rehabilitació i millora de la façana principal de l’edifici i la reparació dels murs de coberta, d’un habitatge plurifamiliar situat a la ciutat de Tarragona.

Es tracta d’una Rehabilitació i millora de la façana principal sense afectació estructural i de sanejaments puntuals en els murs del terrat comunitari.

Autor

Xavier Gallego

Equip

Vanessa Niubó

Promotor

Privat

Consultor

Josep Mª. Delmuns_Enginyer

Localització

Tarragona

Superficie

Any

Acabat / 2019

Pressupost (PEM)

10.910,00 €

ALTRES PROJECTES