Project Description

CASA CG

Al casc antic de la ciutat d’Almoster es realitza una redistribució completa d’un habitatge entre mitgeres.

S’ha prioritzat el manteniment i recuperació dels elements originals de l’habitatge, respectant els elements característics com son els terres hidràulics i l’estructura dels forjats de voltes vistes.

La proposta es centra en modificar l’espai central del habitatge. El concepte d’aquesta distribució consisteix en re-col·locar el passadís en un extrem, ja que, actualment genera una limitació en la distribució. A més a més, d’aquesta manera aconseguirem una millor ventilació i lluminositat en les cambres de l’habitatge.

Autor

Xavier Gallego

Col.laboradors

Albert Ferré
Josep Mª Delmuns

Promotor

Privat

Consultors

Mies construccions_Constructor

Localització

Almoster

Superficie

163,70 m2

Any

Acabat / 2017-2018

Pressupost (PEM)

30.744,94 €

ALTRES PROJECTES