Project Description

CASA JH

Es tracta d’un projecte de reforma amb l’objectiu de realitzar una obra completa de disseny d’interior en planta baixa, sens cap afectació estructural ni en façana. El projecte es situa a la població de Montbrió del Camp.

El projecte pretén realitzar una intervenció complerta, canviant la distribució original i adaptar-la als nous temps i a les noves necessitats familiars a tots els espais de planta baixa a excepció de les mitgeres, l’escala i els tancaments.

Es busca en tot moment una visió ordenada de l’espai per tal de guanyar la màxima profunditat i llum en tota la intervenció connectant les dues façanes, amb l’objectiu de poder generar una futura ventilació creuada i profunditat visual.

Autor

Xavier Gallego

Col.laboradors

Armand Pons
Michele Terlitzzi

Promotor

Privat

Consultors

Josep Mª Delmuns_Enginyer

Localització

Montbrió del Camp

Superficie

78,00 m2

Any

En fase de projecte / 2021

Pressupost (PEM)

65.605,81 €

ALTRES PROJECTES