Project Description

RESIDENCIA DE GENT GRAN

L’arquitectura proposada respon a les necessitats del lloc, a la dels usuaris als que va destinat i a la vegada dona flexibilitat cap a les futures necessitats que puguin sorgir.

A l’Hospitale de l’infant s’implanta en el solar un edifici amb una volumetria regular d’ordre rigorós, però flexible, que beneficia la seva execució i és a la vegada amable amb l’entorn construït i no construït. La seva geometria rectangular i les tres plantes d’altura li permet integrar-se en l’entorn urbà immediat, compost d’edificacions aïllades d’alçades similars i mateixa orientació ( a 45º graus respecte el carrer de Ramon Berenguer IV).

La seva posició consolida la relació amb el vianant, generant un accés amable. La façana principal convida a les persones a entrar-hi mitjançant una pèrgola que acota l’edifici a escala humana i assenyala l’entrada de forma sinuosa a les persones que circulen des de l’eix de l’interior de l’illa.

Autor

Xavier Gallego

Col.laboradors

Promotor

Ajuntament de l’Hospitalet de l’infant

Consultors

Localització

Hospitalet de l’infant

Superficie

1.368,30 m2

Any

Pressupost (PEM)

ALTRES PROJECTES