CONCEPCIÓ19

Es tracta d’un projecte que conté dos edificacions annexes a la ciutat de Reus. El resultat te una forma geomètrica amb els dos solars que formen un rectangle amb una edificació en mig d’aquests dos solars, la qual donarà mitgera per les dues bandes.

En total la intervenció tindrà quatre mitgeres, 3 edificacions laterals i una posterior que forma part del mateix solar d’accés. Aquest solar te una forma bastant discontinua en el qual únicament s’intervé en el part rectangular sud.

La primera edificació es tracta d’un habitatge unifamiliar dels anys 1900. L’altre edifici consisteix en planta baixa en un local comercial i una capella en planta primera amb un pati posterior. L’edificació data del 1850.

La capella esta dintre dels elements arquitectònics i urbans amb valor patrimonial, es per aquesta raó que l’accés a l’edifici es farà per sota de la pròpia capella sent un element prioritari de la construcció.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Estructura Africa Caserras | Arquitecte tècnic Albert Belmonte | Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç, Michele Terlizzi, Jesus Martin, Toni Ferrè, Vanessa Niubó, SYGATI | Constructor Happy Holidays | Arqueòleg Enric Vilalter | Geotècnic Joan Recasens, Geomediterrànea | Any 2019-2022 | Superfície 584 m2