obra-nueva-tarragona-casa-mj-1

CASA MJ

Casa MJ és el somni de la Marta i en Julio, és un reflex del seu caràcter dinàmic, però alhora assentat. Així la construcció s’articula des de l’estructura. Un gran full de formigó es plega en sentits perpendiculars per oferir una evolvent als volums que vibraren en el seu interior.

Això permet oferir un programa poc condicionat per l’estructura, amb estances que en un futur es poden ampliar. Aquest sistema d’evolvent massís es composa estratègicament per obrir la construcció a les vistes que són importants per al projecte, aconseguint emmarcar paisatges en diferents direccions.

El cromatisme de la construcció evoca al colors petris dominants del paisatge que l’envolta, la pedra i la terra, mimetitzant-se i aconseguint una relació harmoniosa entre ells.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Almoster     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Albert Pujol     |     Arquitecte tècnic Albert Belmonte     |     Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç     |     Constructor Josep M. Garcia, Mies Construccions     |     Geotècnic Joan Recasens, Geomediterrànea     |     Any 2023     |      Superfície 212 m2