RESIDENCIALMASCARPA

Estudi previ en una zona residencial aïllada de Reus de 49 habitatges unifamiliars de diferents tipologies, es busca optimitzar l’encaix en el parcel·lari ja definit per garantir la viabilitat del projecte. Es prioritza la integració de cada habitatge en l’entorn, aconseguint un equilibri entre privacitat i comunitat. La imatge global del conjunt es presenta com porcions de terreny que es desdoblen, creant una estètica harmoniosa i innovadora que satisfà les necessitats d’habitar i proporciona una sensació d’espai i lleugeresa.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Privat | Instal·lacions | Col·laboradors Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Michele Terlizzi, Gemma Fornós, Gerard Feliu| Constructor | Any 2024 | Superfície àmbit 28.942 m2 | Superfície construïda 10.215 m2 |