arquitectura-reus-ins-gabriel-ferrater


REHABILITACIÓ
INS GABRIEL FERRATER I SOLER

Les necessitats requerien d’un canvi en la materialitat de la sala situada damunt de l’actual biblioteca de l’institut Gabriel Ferrater i soler abans, la capella del Roser.

Per arribar a aquesta resposta es va fer ús d’un panell composat per llana de fusta i uns panells de guix laminat que insonoritzava acústicament l’espai.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Institut Gabriel Ferrater i Soler | Any 2017