ALL

OBRA PÚBLICA

OBRA PRIVADA

En el nostre enfocament cap a altres tipus de rehabilitació que no siguin habitatges unifamiliars ni plurifamiliars, ens adrecem a una àmplia gamma d’estructures i espais. Ja sigui la restauració d’edificis històrics, la rehabilitació d’espais comercials o la conversió de construccions industrials en espais culturals, posem la nostra passió per la preservació del patrimoni i la creativitat al servei de cada projecte.

OBRA NOVA

REHABILITACIÓ

DISSENY D’INTERIORS

URBANISME I PAISATGE

Habitatges Unifamiliars

Habitatges Plurifamiliars

Altres