arquitectura-reus-casa-fb-02

CASAFB

El projecte es realitza en un edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat en el nucli antic de la població, l’edificació original data anterior al 1900 i és el resultat d’un aglomerat d’antics habitatges de geometries complexes.

La intervenció afecta diverses plantes de l’edificació. La planta primera té forma de L i és el resultat d’adherir dos habitatges, d’èpoques diferents, aquests queden vinculats per un pati interior que permetrà relacionar el programa de dia i el de nit.
A la planta baixa s’hi ubica l’aparcament i en planta segona la golfa.

La proposta arquitectònica pretén dividir clarament dues zones, zona de nit i de dia, aquestes queden articulades, formant un pou de llum que articularà les peces i evitarà els passadissos.
La intervenció es du a terme combinant l’ús dels materials originaris amb materials actuals amb l’objectiu de ressaltar l’arquitectura original.
La zona de dia pretén mostrar el record del passat, mantenint el sostre de volta ceràmica amb estructura metàl·lica, el paviment hidràulic i escala amb volta la catalana, sota el concepte de despullar l’edifici.

En la planta contempla dues lluernes, fent el negatiu entre elles respecte al forjat de planta primera.
La primera lluerna té una presència més rellevant, introdueix claror en tota la zona de dia i ventilació natural, és el principal protagonista de la planta.
La segona lluerna, o tap de l’escala, amb fusta i policarbonat, té la finalitat oposada al pati interior i actuar com a llanterna de la golfa.
Zona de nit coincideix amb els espais de menys activitat i major confort.
S’intervé de manera integral, la intervenció totalment neutra i gens protagonista respecte la zona de dia.

L’objectiu és simplificar el màxim possible els espais, obrint la planta buscant vistes creuades i ampliant la relació espacial.
La intervenció consisteix a mantenir aquells elements arquitectònics que fan contextualitzar l’edifici amb el passat.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Riudoms | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Estructura Àfrica Caserras | Arquitecte tècnic | Arquitecte col·laborador Vanessa Niubó | Col·laboradors Armand Pons, Michele Terlizzi, Ingrid Bru | Constructor | Any 2019-2021 | Superfície 225 m2