CASAPX

La proposta pretén recuperar la potencialitat de l’antic llit del Barranc del barri Montserrat, per tal de que els veïns colonitzin aquest espai i puguin gaudir-lo.

La solució adoptada manté el sentit de la circulació existent, permetent la circulació i sobretot adaptant-se als usos de circulació peatonal i amb bicicleta.

Per tal de buscar una escala humana en tot el conjunt es projecta un base de formigó armat que es repeteix durant tot el passeig.

L’objectiu es eliminar les barreres arquitectòniques, garantir la seva durabilitat amb el pas del temps i millorar el funcionament d’aquest espai residual.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Reus     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Josep Lluis Servent     |     Col·laboradors Vanessa Niubó, Michele Terlizzi, Armand Pons     |    Constructor Gir Reformes, Miquel Herrero     |      Any 2019-2021    |     Superfície 80.5 m2