CASAEN|EN PROCÉS

La construcció es fonamenta sobre la idea d’un volum cúbic, aparentment opac, al qual s’hi ha segmentat una cara amb l’objectiu d’obrir l’habitatge al pati.

A peu de carrer, la primera façana que se’ns mostra cega on únicament s’observa un accés monumental al lateral, acabat en fusta i amb una obertura semiopaca a l’interior de l’estança.

Paral·lel a aquesta hi trobem una rampa la qual, ens condueix a una planta semisoterrada i ens obre l’accés al garatge. Des d’aquest podem accedir al pati en planta baixa a través d’unes escales exteriors.

Un cop accedim al pati, se’ns presenten les dues façanes restants. En contrast amb l’accés principal, aquestes ens obren l’estança, despullen l’edifici mostrant-nos un interior gestionat per un doble espai el qual divideix la zona de dia i de nit.

La casa corona amb un espai diàfan concebut com una terrassa plana amb un accés integrat a la planta gràcies a l’ús de lames evitant així la incorporació d’una protuberància que pugui trencar la puresa volumètrica de l’obra.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Riudoms | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Arquitecte tècnic Albert Belmonte | Col·laboradors Armand Pons, Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Michele Terlizzi, Marc Roca | Any 2022-act | Superfície 370 m2