obra-nueva-tarragona-casa-mm

CASAMM

La Casa MM es fonamenta sobre una parcel·la amb dues cotes molt diferenciades entre el carrer est i l’oest. Aquesta característica ha estat clau per concebre el projecte com dues plantes independents, permetent així, diferenciar i individualitzar els accessos generant una passera elevada que connecta el carrer amb la primera planta.
Per una banda, tenim una planta baixa, abraçada per un generós pati, la qual està destinada a desenvolupar les activitats d’oci i a acollir el garatge. Aquesta manté una estreta relació amb la terra i representa la construcció tradicional establint un símil amb una masia a través dels seus murs de pedra i del seu paviment ceràmic. L’espai està dotat de totes les zones de dia essencials per funcionar de forma independent a la resta de l’habitatge.

Per a altra banda ens trobem una planta superior que funciona com casa totalment funcional i independent. Aquesta reposa sobre la construcció tradicional de la planta baixa, s’eleva com un habitatge atemporal, dotant la planta inferior d’un espai porxat, i coronant l’estètica general de tot el projecte.
La geometria del volum superior, amb una coberta a dues aigües, funciona com una caixa tèrmica, acabada en SATE, que té la funció d’abraçar i protegir un interior farcit amb fusta. Aquesta, utilitzada tant en el mobiliari com en els tancaments interiors formant gelosies verticals, es fa present en els espais on es busca estar emparat, dialogant amb l’habitant i transmetent calidesa i benestar.

El projecte de la Casa MM neix de la terra a través de la tradició per elevar-se i flotar com un pla horitzontal amb la modernitat. Aquesta relació recíproca permet gaudir del confort modern sense renunciar a la seguretat nascuda de les arrels de la tradició.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Riudoms     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Albert Pujol     |     Arquitecte tècnic AB Arquitectura     |     Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Marc Roca     |     Constructor Gerard Espina construccions     |      Any 2020-act.     |      Superfície 412 m2