CASA
NI

La intervenció es situa en un solar de la població de Riudoms i consisteix en un habitatge unifamiliar d’obra nova entre mitgeres de PB + 1 al nou eixample.

L’accés des del carrer dona pas a una primera mirada i per tant, a una primera reflexió. Treballant en conjunt la geometria i la materialitat s’aconsegueix una intervenció amb un programa contemporani que no deixa de banda la integració amb els edificis veïns.

La fusta i el color blanc com a principals materials donen resposta a un continu benestar a tot l’habitatge.

La planta de l’habitatge és divideix en dos zones, la zona de dia i la de nit. Separats per una franja d’armaris i emmagatzematge creant així un coixí entre les dues parts.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Riudoms     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Albert Pujol     |     Arquitecte tècnic Albert Belmonte     |     Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç     |     Constructor Josep M. Garcia, Mies Construccions     |     Geotècnic Joan Recasens, Geomediterrànea     |     Any 2020-act.     |      Superfície 195 m2