obra-nueva-tarragona-casa-ni-02


CASA
NI

CasaNI es concep com una capsa flotant entre mitgeres, un programa que s’eleva i s’abraça a les edificacions veïnes, el contacte amb el terreny es subtil i suau, enretirant-se del carrer i aportant secció a l’urbanisme tranquil i relaxat de la trama en la que es troba. La volumetria i materialitat del conjunt es senzilla i neta integrant-se a l’entorn i buscant diàlegs amb les construccions veïnes.

L’espai es tractat com un tot continu i diàfan, evitant-ne l’aparició de límits i obstacles, els espais es creen amb el moviment aprofitant-ne les circulacions. Aquestes s’articulen al voltant d’un gran moble, a una banda la zona de dia, oberta al pati, aprofitant-ne l’assolellament de capvespre, a l’altre banda, la zona de nit amb espais més hermètics que permeten tancant-se al carrer.

El moble no contacta amb el sostre, permetent així un espai continu i permeable integrant la circulació a la il·luminació i ventilació de la resta de l’habitatge.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Riudoms     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Albert Pujol     |     Arquitecte tècnic Albert Belmonte     |     Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç     |     Constructor Josep M. Garcia, Mies Construccions     |     Geotècnic Joan Recasens, Geomediterrànea     |     Any 2020-act.     |      Superfície 195 m2