obra-nueva-tarragona-casa-vs

CASAVS

Projecte d’habitatge unifamiliar a Calella de Palafrugell. La rigidesa en el ritme de l’estructura deixa pas a la vibració dels tancaments, que llisquen i es desplacen atrapant espais exteriors entre les estances, aquets en passen a formar part i generen relacions entre elles. Aquets espais es treballen meticulosament, controlant-ne les dimensions, orientacions i proteccions, tant solar com eòliques, per assegurar-se les condicions climàtiques idònies en cada època de l’any. D’aquesta manera en resulta una construcció d’estètica clarament mediterrània, pensada i dissenyada per la zona i per a la zona. Aquesta estètica es veu reforçada amb el projecte paisatgístic de l’entorn, treballat amb plantes herbàcies i arbrat autòctons.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Arquitecte tècnic Albert Belmonte | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Col·laboradors Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Michele Terlizzi, Gemma Fornós, Gerard Feliu | Constructor  | Promotor Privat | Situació Calella de Palafrugell | Any 2024-act. | Superfície 374,36 m2 |