obra-nueva-tarragona-concepcio19-11

BLOCCONCEPCIÓ19

CONCEPCIÓ19 es un joc d’encaixos en el casc històric de Reus, es disposa d’un solar rectangular de petites dimensions on s’ubiquen els habitatges i un altre de 2,5m d’ample destinat al accés, on es troba una petita capella (BCIL) en planta primera, darrere i per sota d’aquesta s’ubica tot el nucli d’escales, d’estructura i elements metàl·lics, buscant lleugeresa i la màxima transparència possible, a traves d’un pati posterior aquest nucli connecta amb les passeres d’accés als habitatges.

S’aposta per uns habitatges d’una única habitació de dimensions considerables, els habitatges s’articulen sobre un eix on l’espai flueix a traves, cosa que dona amplitud i dinamisme a l’espai, i afavoreix la ventilació natural, tots els habitatges disposen d’espais pensats per al dia a dia, emmagatzematge, bugaderia, etc. Buscant comoditat i versatilitat dintre de les reduïdes dimensions d’aquests.

El projecte proposa 5 habitatges distribuïts en tres plantes. dos habitatges dúplexs i tres habitatges de planta única, així dons la planta intermèdia sols donarà accés al habitatge de planta única. Es treballen i encaixen les peces per aprofitar el màxim la il·luminació i ventilació que ofereix la poca superfície de façana del que es disposa.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Estructura Africa Caserras | Arquitecte tècnic Albert Belmonte | Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç, Michele Terlizzi, Jesus Martin, Toni Ferrè, Vanessa Niubó, SYGATI | Constructor Happy Holidays | Arqueòleg Enric Vilalter | Geotècnic Joan Recasens, Geomediterrànea | Any 2019-2022 | Superfície 584 m2