CONCEPCIÓ19

El projecte consisteix en la construcció d’un bloc plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i tres plantes pis al nucli urbà de Reus. S’intervé en dos solars ja construïts: el solar del carrer de la Puríssima Concepció número 19, on s’ubica el bloc dels habitatges i el solar del mateix carrer amb número 21a, on hi ha l’accés i el nucli de comunicació vertical de l’edifici. Aquest nucli es col·loca darrere d’una capella en planta primera que entra dins dels elements arquitectònics i urbans amb valor patrimonial i que forma part d’un Bé Cultural d’Interès Local.

El nucli d’habitatges té façana al carrer principal de la Puríssima Concepció, la qual és de color blanc, contrastant així amb el color negre dels balcons d’estructura metàl·lica que en sobresurten. Per altra banda, hi ha el pati interior que comunica de forma vertical els accessos als habitatges i aporta llum i ventilació natural.

El projecte proposa 5 habitatges distribuïts en tres plantes. 2 habitatges dúplexs i  3 habitatges d’una única planta. Tots els habitatges estan compostos per una sala menjador- cuina, un bany complet i un dormitori.

L’accés a l’edificació es realitza per sota de la capella, a cota de carrer on es troba el portal d’entrada de l’edifici. Aquest, compta amb una zona de bústies, locals d’instal·lacions i el replà que dona accés linealment al nucli de comunicacions verticals, format per una escala i un ascensor situat al fons. L’escala és d’estructura metàl·lica i de color blanc, intentant que sigui el més lleugera possible per tal que passi desapercebuda i que el reclam sigui la mateixa capella.

En planta primera hi ha el pati interior que dona accés a dos habitatges del projecte i a un tercer ja existent, el qual només s’hi intervé l’accés. Aquest habitatge existent és el que ens marca i limita l’altura del primer forjat. En planta segona hi ha l’accés a un únic habitatge, ja que la resta forma part de les plantes dels dúplexs. En planta tercera hi ha els dos últims accessos als habitatges restants.

L’accés a la coberta es produeix per la mateixa escala, totalment oberta a l’exterior. Es busca que aquesta sigui metàl·lica per transmetre una sensació de lleugeresa i contrastar, així, amb els blocs d’habitatges que es veuen molt més pesats i robustos. Una escala que, juntament amb les passeres, abracen en tot moment la circulació interna que va des de planta baixa fins a planta coberta.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Estructura Africa Caserras | Arquitecte tècnic Albert Belmonte | Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç, Michele Terlizzi, Jesus Martin, Toni Ferrè, Vanessa Niubó, SYGATI | Constructor Happy Holidays | Arqueòleg Enric Vilalter | Geotècnic Joan Recasens, Geomediterrànea | Any 2019-2022 | Superfície 584 m2