obra-nueva-tarragona-casa-mj-1

CASA MJ

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Almoster     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Albert Pujol     |     Arquitecte tècnic Albert Belmonte     |     Col·laboradors Armand Pons, Ingrid Bru, Aleix Llorenç     |     Constructor Josep M. Garcia, Mies Construccions     |     Geotècnic Joan Recasens, Geomediterrànea     |     Any 2020-act.     |      Superfície 212 m2