arquitectura-reus-casa-cg

CASA CG

Al casc antic de la ciutat d’Almoster es realitza una redistribució completa d’un habitatge entre mitgeres. S’ha prioritzat el manteniment i recuperació dels elements originals de l’habitatge, respectant els elements característics com son els terres hidràulics i l’estructura dels forjats de voltes vistes.

La proposta es centra en modificar l’espai central del habitatge. El concepte d’aquesta distribució consisteix en re-col·locar el passadís en un extrem, ja que, actualment genera una limitació en la distribució. A més a més, d’aquesta manera aconseguirem una millor ventilació i lluminositat en les cambres de l’habitatge.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Almoster | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Col·laboradors Albert Ferré | Constructor Mies construccions | Any 2017-2018 | Superfície 164 m2