estudios-de-arquitectura-gallego-arquitectura

ESTUDIGALLEGOARQUITECTURA

Estudi Gallego Arquitectura es un exercici de mínims, de sostracció, es despulla l’espai interior deixant vista l’estructura original, s’allibera l’espai dels seus limitis i es restauren les fusteries originals, traslladant el ritme exterior a l’interior.

Així es treballa en un espai neutre, on la llum es el principal element, aprofitant la bona orientació del que disposa.

Aquesta homogeneïtat juntament amb el paviment continu de microciment, aconsegueixen un espai fluid i dinàmic que permet una distribució mutant en funció de les necessitats.

Pel mobiliari s’opta per mobles de fusta de pi, baixos ens els espais de treball i alts en la zona d’emmagatzematge, que aporten calidesa a l’espai.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Privat | Col·laboradors Aleix Llorenç, Armand Pons | Constructor Vinyols Rehabilitacions | Any 2021  | Superfície 45,20 m2