arquitectura-reus-casa-ja-02

CASAJA|EN PROCÉS

Reforma i rehabilitació d’un habitatge, contingut en una típica edificació de poble de planta baixa i dos habitatges entre mitgeres. El punt principal de la proposta es recuperar l’espai en planta baixa, actualment destinat a taller, i incorporar-lo a l’habitatge en planta primera per tal d’aconseguir una relació directe al gran espai exterior amb el que conta el solar.

S’accedeix des del carrer a la construcció per una sala polivalent que dona servei als dos habitatges des d’on trobem l’accés a l’habitatge de nova creació en planta baixa i les escales existent per a l’accés a l’habitatge en planta segona i coberta.

El nou habitatge disposa d’una escala independent per a comunicar les dues plantes separant-se així de la circulació d’accés a la resta de la construcció, conservant-ne també l’accés original en planta primera.

Tot el programa en planta baixa s’aglutina en una de les mitgeres (escala d’accés a plantes superiors, un bany, cuina i moble del menjador) per tal de deixar el màxim espai lliure, no condicionar-ne la distribució i ressaltar-ne l’element de l’escala. Tot aquesta volum lliure ajuda també, a ressaltar-ne el sostre original de biguetes i voltes ceràmiques amb el qual es te una gran cura per mantindré i fer-ne un element important.

En planta primera es redistribueix l’espai, destinant l’antiga zona de dia a l’habitació principal, despatx i vestidor.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Riudoms | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Estructura Gemma Humbert  | Col·laboradors Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Armand Pons, Marc Roca| Constructor CBR Construccions | Any 2022-act.  | Superfície 357,05 m2 |