casa-mx-estudios-de-arquitectura-01

CASA MX

CASAMX és un exercici de sostracció i simplificació, una reforma interior en un habitatge dels anys 50. Es va optar per despullar el revestiment i deixar-ne vista l’estructura original amagada des de la seva construcció. Es busca una simplicitat màxima en els espais i una dualitat remarcada per a cada moment del dia.

Es tracta l’espai de dia com un tot, eliminant tancaments i reduint els obstacles a la mínima expressió, d’aquesta manera les circulacions i mobiliari són les que defineixen i delimiten els espais. La simplificació i homogeneïtzació de materials i colors posa en valor el volum i aconsegueix que aquest sigui l’element en el qual gira i s’estructura l’espai.

En l’espai de nit el revestiment de fusta dona accés als diferent elements atorgant al conjunt el confort i recolliment necessari.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Privat | Instal·lacions | Col·laboradors Armand Pons, Aleix Llorenç, Sònia González, Sergi Pinyols, Marc Roca | Constructor  Vinyols Rehabilitacions| Any 2021-2022. | Superfície  112 m2