obra-nueva-tarragona-casa-saobra-nueva-tarragona-casa-sa

CASA SA | EN PROCÉS

L’objectiu del projecte consisteix en simplificar la geometria projectada a la mínima expressió.
Es resòl plengant un pla de formigó sobre si mateix, permetent abraçar el programa de l’habitatge.
L’ús d’un únic material com estructura i tancaments en direcció (est-oest), d’aquesta manera permet obrir l’habitatge a sud fent-se permeable a l’espai del pati i a la vegada aquest plà farà de brise-soleil, per tal de paliar l’efecte solar diari.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Cambrils | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Col·laboradors Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Michele Terlizzi, Gemma Fornós, Gerard Feliu| Constructor | Any 2023-2023  | Superfície 172,83 m2 |