obra-nueva-tarragona-hotel-cimot-01

CIMOT

Autor Gallego Arquitectura / Gabriel Bosques Arquitecte     |     Arquitecte Xavier Gallego / Gabriel Bosques     |     Situació Vila-seca     |     Promotor Vilalta Corp.     |     Col·laboradors Aida Adcock, Armand Pons     |     Estudi mobilitat INVALL     |     Estudi arqueològic Absis – Patrimoni cultural     |     Estudi geotècnic Mediterrània Geoserveis     |     Estudi paisatgístic Anna Zahonero     |     Any 2019-act.     |      Superfície 80.000 m2