spactiva-estudios-de-arquitectura-02

OFICINESSPACTIVA

Adequació de local comercial a oficina i connexió amb les oficines existents.

En les oficinesSPActiva un dels reptes era ordenar l’espai en un local amb una geometria complexa, s’ha optat per l’estrategia d’organitzant l’espai per franges, d’on pengen mobiliari i tancaments que junt amb l’aplicació del material , aconseguiexen transicions i seqüències pautades.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Lleida | Promotor SP Activa Mutua | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Col·laboradors Gemma Fornós, Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Gerard Feliu, Michele Terlizzi| Constructor Gerard Espina | Any 2023 (projecte) | Superfície 206,86 m2 |