arquitectura-reus-edifici-pau-casals

Avinguda Pau Casals 3

La intervenció pretén la rehabilitació i millora de la façana principal de l’edifici i la reparació dels murs de coberta, d’un habitatge plurifamiliar situat a la ciutat de Tarragona.

Es tracta d’una Rehabilitació i millora de la façana principal sense afectació estructural i de sanejaments puntuals en els murs del terrat comunitari.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Tarragona | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Col·laboradors Vanessa Niubó | Any 2019