plano-obra-nueva-tarragona-casa-mt


CASESMT|EN PROCÉS

El projecte consta de dos habitatges unifamiliars adossats, idèntics l’un de l’altre amb un desencaix en planta entre els dos volums.

La construcció busca una geometria pura, dues caixes obertes per dues cares on les façanes són descobertes fent un pas endins respecta el límit del volum. Les façanes estan configurades completament per vidre, protegides per lames la qual proporcionen protecció solar a la vegada que privacitat a les estances de la casa.

A la franja ubicada a la façana d’accés hi trobem la zona de nit conformada pels dormitoris, oposadament a la façana oberta al patí s’hi situa la zona de dia.

La planta juga amb una configuració en “U” invertida, diferenciant usos fent ús de les dues façanes. La zona de serveis i la caixa d’escales se situen al centre de la planta, com espais neutres i, alhora, minimitzant la presència de passadissos dins l’habitatge.

Autor Gallego Arquitectura     |     Arquitecte Xavier Gallego     |     Situació Riudoms     |     Promotor Privat     |     Instal·lacions Josep M. Delmuns     |     Estructura Albert Pujol     |     Arquitecte tècnic AB Arquitectura     |     Col·laboradors Armand Pons, Aleix Llorenç, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol, Marc Roca     |     Constructor     |      Any 2020-act.     |      Superfície 412 m2