arquitectura-reus-selva-del-camp-02

FAÇANA | SELVA DEL CAMP19

El projecte engloba la façana d’un habitatge plurifamiliar el qual té problemes de filtracions d’aire i d’humitats.
Aquestes patologies, detectades al llarg de diverses inspeccions, són provocades per la mancança d’aïllament en l’envolupant de la façana, així com per problemes en l’estanquitat de les peces de tancament.
Es proposa fer front a aquestes patologies amb la incorporació d’un aïllament continu tipus amb acabat monocapa.

La solució plantejada en aquest projecte porta demostrant la seva eficàcia en rehabilitacions de façanes durant els últims anys.
El fet d’utilitzar un aïllament continu exterior a l’envolupant ens assegurem de minimitzar els ponts tèrmics, així com d’eliminar les condensacions produïdes a l’interior per la diferència de temperatura entre els tancaments i l’espai interior.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Reus | Promotor Privat | Col·laboradors Armand Pons, Aleix Llorenç, Sònia González, Michele Terlizzi | Any 2022-2023 | Superfície 514 m2 (façana)