arquitectura-reus-casa-nm-02

CASA NM

La Casa NM es troba al municipi de Riudoms i es tracta d’un projecte de distribució interior d’un habitatge en filera del qual només s’havia realitzat l’estructura de pilars de formigó armat i forjat unidireccional, les escales de llosa de formigó armat i la coberta inclinada a dues aigües de teula àrab.

Les façanes es realitzen d’obra vista i d’igual color i textura que les façanes dels habitatges que hi ha en filera. Els tancaments són de color fosc amb la mateixa distribució i ubicació que les cases acabades.

L’habitatge projectat està format per una planta baixa destinada a garatge i serveis d’instal·lacions i l’escala que comunica amb la resta de l’habitatge. En planta primera trobem la zona de dia, amb el distribuïdor que dona accés al bany, a la cuina, a un despatx, i a la sala d’estar – menjador. I finalment en planta segona torbem la zona de nit, amb un petit espai que distribueix el bany, dos dormitoris individuals i el dormitori de matrimoni amb vestidor integrat.

L’escala que comunica les tres plantes és l’element principal i potenciador del projecte. La barana està composta per unes lames metàl·liques verticals de color blanc que s’originen en planta baixa i arriben fins a planta segona i on un passamà també metàl·lic i de color blanc la ressegueix en tot moment.

Autor Gallego Arquitectura | Arquitecte Xavier Gallego | Situació Riudoms | Promotor Privat | Instal·lacions Josep M. Delmuns | Arquitecte tècnic Joan Cruset | Col·laboradors Michele Terlizzi, Vanessa Niubó, Iñaki Cacho | Constructor Mies Construccions | Any 2020-2022 | Superfície 240 m2 | Fotografia OGomez Studio